inziniering

PAPÍROVÁNÍ NECHTE NA NÁS

To je naše práce.

Inženýring

Proč ztrácet čas papírováním a běháním po úřadech, když to někdo může udělat za vás? S naší pomocí pohodlně proplujete realizací celé stavby. Zajistíme za vás všechny potřebné povolení pro začátek stavby a plně vás zastoupíme také na úřadech. 
Abychom při zajištění stavebního povolení ušetřili co nejvíce času, podíváme se nejdříve na místo realizace, připravíme vše, co daný úřad vyžaduje a ověříme UPI k danému pozemku, územní plán, zóny a podobně. Všechny žádosti podáváme osobně a osobně je taky vyzvedneme, to celý proces urychlí.
Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti nemovitostí vám dokážeme nabídnout pomoc už od prvních myšlenek na stavbu. Jako bonus vám poskytneme také bezplatné poradenství ohledně stavebního povolení. 

 

phone

Nechcete se zaobírat zdlouhavým procesem?

Zabezpečíme namiesto vás:

 • overenie vhodnosti pozemku na stavbu rodinného domu pred podpisom kúpnej zmluvy
 • geometrické zameranie
 • projekt rodinného domu
 • výpočet energetickej náročnosti stavby
 • všetky náležitosti týkajúce sa prípravy pozemku pre stavbu (prípojky inžinierskych sietí, studňa, príjazdová komunikácia a pod.)
 • súhlas obce s napojením na inžinierske siete
 • územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ohlásenie stavby, koordinované stanovisko, vyňatie z pôdneho fondu
 • podklady pre úver
 • podklady pre výber dodávateľských firiem (ponuka už osvedčených firiem)
 • návrh a realizácia vybavenia interiéru
 • všetky náležitosti týkajúce sa kolaudácie
 • podklady pre vklad do katastra nehnuteľností
 • prílohy, posudok, štúdie
 • zastupovanie investora na stavebnom úrade, odbore životného prostredia, vodoprávnom úrade, odbore územného rozvoja
 • konzultácie s príslušnými odbormi štátnej správy a správcami inžinierskych sietí

Řekli o nás

Ďakujeme pánovi Krajčímu za vybavenie stavebného povolenia pre výstavbu chaty a oplotenia. Po celý čas nás priebežne informoval, v akom štádiu je naše stavebné povolenie a vybavil to naozaj rýchlo.

Čimborová

Pána Krajčího som oslovil vo veci zapísania prístavby RD do katastra nehnuteľnosti, ktorý som zdedil a nemal som k tomu žiadne podklady. Pán Krajčí sa o všetko postaral a vďaka nemu to už mám všetko na poriadku. Ďakujem.

Gašo

S pánom Krajčím sme riešili celý proces od kúpy pozemku, cez stavebné povolenie až po kolaudáciu rodinného domu. Po celý čas bol ochotný a vždy bolo všetko bez problémov a s profesionálnym ale aj priateľským prístupom. Oceňujem ľudí, ktorí sa vyznajú v práci, ktorú robia. Ďakujem.

Martin

Nakoľko kvôli pracovnému vyťaženiu, sme neboli schopní si stav. povolenia riešiť svojpomocne, oslovili sme pána Krajčího. Som veľmi rada, že sme si vybrali pravé jeho. Povolenia boli vyriešene veľmi rýchlo, vo všetkom sme mali prehľad a celé sa to nieslo v priateľskom duchu. Ešte raz ďakujeme.

Eva

PŘENECHTE STAROSTI NÁM

Rádi se o to postaráme

Kontaktný formulár

Wait, form is loading...